Košík
2 položky

Kontakt / Info o nás

FOCUS computer s.r.o.
Dominikánske námestie 35
040 01 Košice

 

IČO: 36188778
IČ DPH: SK2020058590

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl. c. 10746/V  

 

telefóny: +421 55 6226776
               +421 55 6226683

               +421 903 414677   - T-mobile operátor
               +421 908 985426   - Orange operátor - VIBER

 

e-mail (všeobecný):          focus@focus.sk
potrebujete spraviť ponuku?:   ponuky@focus.sk
objednávky tovaru:          objednavky@focus.sk
technik, servis:                 technik@focus.sk
administrátor WEBu:        webmaster@focus.sk


Otváracie hodiny predajne:


Pondelok - Piatok:  9.00 - 18.00     

                Sobota:   9.00 - 12.00  

              

-----------------------------------------------------------

Bankové spojenia:

2763256257 / 0200  VÚB, a.s.

2628111290 / 1100 Tatra banka, a.s.

IBAN: SK7302000000002763256257   SUBASKBX

IBAN: SK0211000000002628111290   TATRSKBX